KHUÔN MẪU

ĐỒ GÁ - JIG

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Anh Cường
Chức vụ: P. Giám Đốc
Di động: 0982611521
Điện Thoại:
0982 611 521
Fax:
Địa chỉ:
Cụm công nghiệp Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Thông tin công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SEIKI VIỆT NAM
Địa chỉ:
Cụm công nghiệp Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại:
0982 611 521
Fax:
Email:
Website:

Nhà Máy:

Bản đồ chỉ đường