KHUÔN MẪU

ĐỒ GÁ - JIG

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

thông tin liên hệ
Anh Cường
- 0982 611 521

Anh Cường
P. Giám Đốc - 0982611521

Khuôn nhựa

Khuôn đúc cánh quạt
Khuôn đúc cánh quạt
Khuôn đúc khay đựng
Khuôn đúc khay đựng
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn đúc khay đựng
Khuôn đúc khay đựng
Khuôn đúc phôi thổi
Khuôn đúc phôi thổi